РУС АДЫГ

Республикэ мылъкумкIэ лажьэрэ юридическэ гъэIорышIапIэхэм илъэсым къыкIоцI узыблэкIы мыхъун шапхъэу гъэстыныпхъэмрэ электроэнергиемрэ агъэфедэн ылъэкIыщтым ипчъагъ